Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

EHBO Vereniging Hoofddorp spant zich in te waarborgen de te verkrijgen informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Hoewel de vereniging de site met de uiterste zorg samenstelt, kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, dan wel de gevolgen daarvan.

De vereniging is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de vereniging gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
Aan de teksten van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op wat voor manier dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen dan wel in enige andere vorm.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites en bestanden van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf www.ehbo-hoofddoorp.nl (externe hyperlinks). Tevens neemt de vereniging geen verantwoordelijkheid voor de informatie op websites en bestanden van andere organisaties vanaf waar naar www.ehbo-hoofddoorp.nl wordt verwezen.