Jeugd

Onze vereniging verzorgt met een apart team jeugd instructeurs diverse EHBO lessen voor kinderen.
Kinderen kunnen met de juiste basiskennis namelijk ook eerste hulp verlenen. Niet alleen aan volwassenen, maar ook kunnen kinderen onderling elkaar heel goed helpen.
Voor iedere groep is er een speciaal lespakket, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

***

De lessen genaamd ‘Jeugd A’ zijn bedoeld voor kinderen in groep 8 van de basisschool, leeftijd circa 11-12 jaar.

De lessen welke vallen onder ‘Jeugd B’ zijn bedoeld voor kinderen in de brugklas van de middelbare school, leeftijd circa 13 jaar en ouder.