Volwassenen gevorderden

Indien men het EHBO diploma heeft behaald, heeft deze een geldigheid van twee jaar. Na de verloopdatum die op het diploma zelf vermeld staat, blijft de geldigheid nog een half jaar gewaarborgd.

Om het tijdig te kunnen laten verlengen, kan men zich aansluiten bij onze vereniging. Vult u daartoe het inschrijfformulier in dat u vind onder het kopje Downloads, of Klik hier. Via de vereniging dienen de leden jaarlijks zes verplichte bijeenkomsten te volgen om hun diploma geldig te houden. Alle lessen worden op de maandag avond gegeven, van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Nova College, Steve Bikostraat 75, 2131 RZ Hoofddorp.

De belangrijkste vier modules worden elk jaar door de vereniging meerdere malen aangeboden. Voor een overzicht van de modules die op korte termijn zijn ingepland, klikt u verder in het menu naar ‘Cursus data’, of Klik hier. De geplande data worden in september en in december, dus twee keer per seizoen via de nieuwsbrief en de website bekend gemaakt.
Via de ledenadministratie kan men zich inschrijven op één van deze mogelijkheden Klik hier. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een bepaalde les, maar u realiseert zich toch niet te kunnen, dan bestaat de mogelijkheid dat u zich weer uitschrijft voor die les en uzelf aanmeldt voor een andere lesavond. Let op: dit kan alleen als er op de andere avond(en) nog plaats is! De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven en het volgen van voldoende lessen. Niet alle leden kunnen terecht op één avond en het aantal plaatsen is beperkt, daarom geschied plaatsing op volgorde van binnenkomst.

Naast de vier belangrijkste modules, streven wij ernaar jaarlijks een lezing en een scenario training te organiseren. Deze worden elk op 1 avond aangeboden. Wanneer u zich ook voor deze bijeenkomsten opgeeft en deze avonden bijwoont, heeft u voldaan aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en kan de vereniging uw diploma verlengen. Het seizoen wordt met de Algemene Leden Vergadering afgesloten.

*****

Om de aanwezigheid van ieder lid te controleren en te documenteren wordt er gewerkt met een pasjes systeem. Ieder gevorderd lid ontvangt een persoonlijke pas met een barcode. Bij de lesavonden wordt deze gescand om op die manier de aanwezigheid vast te leggen. Voor nieuwe gevorderden leden geldt dat de pas wordt aangemaakt nadat het inschrijfformulier (Klik hier) door de ledenadministratie is ontvangen. U ontvangt de pas bij de eerste lesavond.

Indien u de pas verliest kunt u een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie. De kosten hiervoor bedragen € 5,00.

Het verlengen van het diploma is wel afhankelijk van het betalen van de contributie. Deze bedraagt € 35,00 per persoon per kalenderjaar en dient binnen één maand betaald te worden. Wanneer de contributie aan het einde van het desbetreffende kalender jaar niet betaald is, wordt men zonder bericht automatisch uitgeschreven.

Aan bepaalde leden van de vereniging wordt vrijstelling van het volgen van enkele lessen verleend. Aan welke voorwaarden voldaan moet worden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, kunt u lezen in het Vrijstellingen beleid. Deze kunt u vinden in het menu Downloads, of klik hier.
De vrijstelling dient jaarlijks voor 1 december van het lopende kalenderjaar door de leden zelf aangevraagd te worden door middel van het betreffende formulier, zie tevens het menu Downloads, of klik hier.
Dit formulier dient geheel ingevuld en door de werkgever ondertekend bij de ledenadministratie te worden ingediend.

Naast het verlengen van het basis diploma Eerste Hulp, stellen wij onze leden verder in de gelegenheid enkele specialisatie modules op het basisdiploma Eerste Hulp te behalen, waarvoor ook jaarlijks herhalingslessen gevolgd moeten worden om de secialisatie module geldig te houden. Klikt u hiervoor door naar het menu Specialisatie, of Klik hier.

*****

Tot slot hebben wij nog enkele oproepen aan onze leden:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze vereniging zich in kennis stelt van het Huishoudelijk reglement en de Gedragscode, u vindt deze stukken in het menu Downloads, of Klik hier.

Verder vragen wij u om de ledenadministratie naast wijzigingen in uw adres, tevens op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw e-mail adres. Ons clubblad ‘De Pleister’ zoals we die voeger kenden, wordt tegenwoordig vervangen door onze digitale nieuwsbrief. Reeds verzonden nieuwsbrieven zijn  terug te vinden in het menu Downloads.