NIEUWSFLITS

Het Oranje kruis is druk in ontwikkeling met de eindtermen voor het diploma Eerste Hulp. Dit betekend dat wij als EHBO vereniging een aantal aanpassingen in ons les systeem zullen moeten doen.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt bij de basiscursus Eerste Hulp een deel van Eerste Hulp Aan Kinderen gevoegd en dan met name de reanimatie. De rest van de stof rondom kinderen zal dan bij de bestaande lessen worden geïntrigeerd.
Op dit moment zijn we druk bezig om het rooster voor het nieuwe seizoen hier op aan te passen.
We hebben tot 1 januari 2019 de tijd om onze leden bij te scholen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis.
Wanneer een lid geen interesse heeft in deze aantekening en de les niet volgt zal er geen verlenging van het diploma meer worden afgegeven maar een certificaat met daarop de eventuele specialisaties die gevolgd zijn.
Verlengingen worden nu al afgegeven zonder daarop de diverse specialisaties zoals kleine ongevallen en AED, omdat dit al bij het basisdiploma behoord. Voor de mensen met de specialisatie EHAK dit blijft nog apart vermeld tot 1 januari 2019.

Een en ander is terug te vinden op de website van het Oranje Kruis www.hetoranjekruis.nl

Nieuw bij het Oranje Kruis is ook dat wij met ingang van 2016 controleurs bij onze lessen gaan krijgen. Zij komen dan kijken of wij onze leden wel volgens de eindtermen van het Oranje Kruis les geven en hoe wij dit registreren. Per seizoen kunnen wij een datum doorgeven wanneer zij kunnen komen.
Voor de instrukteurs betekend dit dat zij tijdens de lessen nog beter zullen kijken of en wat de zwakke schakels zijn en hoe we dit kunnen registreren en verbeteren.

Met vriendelijke groet,
Riekie Janssen
Ledenadministratie EHBO Hoofddorp
Kuinderbos 41
2134 KM Hoofddorp
T. 023-5617855
M. 06-45834350
E. ledenadministratie@ehbo-hoofddorp.nl
W. www.ehbo-hoofddorp.nl
Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws, of like ons op Facebook en blijf zo op de hoogte !